AKTUALITY

POZVÁNKA
Na 21. září připravujeme diskuzi na téma "konflikty z rozdílnosti rolí a z rozdílnosti životních fází u interních a dodavatelských projektů". Proběhne od 17:30 v sídle společnosti Vodafone v Butovicích. Otázky v roli vstupenky zasílejte (nebo vložte na tomto WEBu) do 19.9.


VÍTE ŽE:
Na základě výsledků diskuzí a na jejich principu je připravena výuková diskuze, kterou vede Ing. Igor Luhan, CSc., PgMP, PMP, který jako první Čech získal mezinárodní certifikaci Project Management Professional® i Program Management Professional®, obě od Project Management Institute. Více zde


ŠABLONY
Přihlášení účastníci mají k dispozici šablony pro projektové řízení. Vzhledem k různorodosti použití šablon je obtížné vymyslet rozumné uspořádání, abyste se v nich rychle zorientovali. Ať vám slouží a pomáhají jako zdroj inspirace a NEZAPOMEŇTE se i vy podělit o osvědčené šablony s ostatními - stačí je poslat organizátorům schůzek!


Ke stažení
Kliknutím získáte odkazy na zápisy (včetně prezentací) z jednotlivých setkání Projektového undegroundu.

Ke stažení

25. února 2008
Úvodní schůzka, Odhadování IT projektů

21. dubna 2008
Jak úspěšně řídit vlastníka (sponzora) svého projektu tak, aby to bylo ku prospěchu projektu.

12. června 2008
Reporting, kontroling a metriky, využití závěrečných reportů v následujících projektech.

25. září 2008
Způsoby řízení zdrojů, limity sestavení týmu (kulturní, outsourcing, znalost zdrojů, nákup osob do rolí), řízení zdrojů z pohledu projektu vs. firmy.

20. listopadu 2008
Schůzky projektových manažerů, Praxe

17. března 2009
Řízení projektů ve státní správě, Certifikace pro projektové manažery
Projektový management ve státní správě
Certifikace projektových managerů
Prince2 a certifikace

21. května 2009
Ženy v PM

24. září 2009
Motivace
Vedení projektů bez formální autority

18. března 2010
Resource planning pro řízení projektů

5. listopadu 2009
Rozdíly standardů PMI pro řízení projektů a programů
Řízení programů

26. listopadu 2009
Komunikace
Komunikace v projektu

11. února 2010
Praktické fungování PMO s řízením porfolia, Standardy pro tvorbu podnikové architektury - TOGAF
Praktické fungování PMO s řízením porfolia

18. března 2010
Resource planning pro řízení projektů

22. dubna 2010
ITIL
Anotace

3. června 2010
Akceptace
Příprava a otázky

9. září 2010
Seminář pro začínající a mírně pokročilé projektové managery
Nebojíme se zeptat aneb jen hlupák ví všechno

16. září 2010
Soft skills

4. listopadu 2010
Právní aspekty PM

3. března 2011
Výroční setkání s přednáškou na téma Řízení rizik v projektech
prezentace z přednášky
a vyhlášení spolupráce na přípravě k certifikaci PgMP

24. března 2011
Ukončování projektů

21. dubna 2011
Spolupráce s podílníky projektu

26. května 2011
Jak zvládnout přechod na řízení projektu zcela jiného typu, než na jaké jsem byl zvyklý

22. září 2011
Jdeme do hloubky: týdenní report
Komponenty týdenního reportu - shrnutí zaslaných podkladů od účastníků

20. listopadu 2011
Rozjezd nového projektu

26. ledna 2012
Resuscitace projektu
prezentace z přednášky

23. února 2012
Výroční setkání s přednáškou na téma Co máme na WEBu
prezentace z přednášky

22. března 2012
Jak řídit sponzora aby to bylo ku prospěchu projektu

19. dubna 2012
Práce s podílníky projektu

31. května 2012
Motivace v projektu

20. září 2012
"Grilování" zkušeného PM - Ivor Krátký
zvukový záznam

4. října 2012
Přednáška s diskuzí na téma agilních metodik
prezentace z přednášky

11. října 2012
Význam certifikace pro PM v organizaci se zaběhlými procesy

15. listopadu 2012
Jak si vybírat členy projektového týmu

10. ledna 2013
Autorita PM

7. unora 2013
Koučing, mentoring a PM

7. března 2013
Výroční schůka s přednáškou na téma testování a PM
prezentace z přednášky

11. dubna 2013
Sběr požadavků do projektu
prezentace jednoho produktu

16. května 2013
Typologie běžných podílníků projektu a jaká jsou jejich očekávání na informace od PM

20. června 2013
Podle jakých indikátorů soudit na zdraví či problémy projektu

7. října 2013
Práce s požadavky

31. října 2013
PMO - zkušenosti a očekávání PM

14. listopadu 2013
Certifikace PM

16. ledna 2014
Přebírání projektů

6. února 2014
Vzdělávání v projektech

4. dubna 2014
Klíčový faktor úspěchu v projektu

24. dubna 2014
Diagnostika projektu

22. května 2014
Motivace v projektu

4. června 2014
Brno: Řízení virtuálních a globálních týmů

4. září 2014
Použití nástrojů pro agilní řízení

22. října 2014
Brno: Motivace v projektu

6. listopadu 2014
Metody analýzy kvality

22. ledna 2015
Nakolik je potřebná znalost projektové metodiky u členů týmu

19. března 2015
Humor v projektech

21. května 2015
Řízení rizik v projektech

5. listopadu 2015
Metodika řešení složitých úloh

14. ledna 2016
Spoluráce se sponzory

31. března 2016
Motivace v projektu

26. května 2016
Právní aspekty projektového řízení

15. září 2016
Příklady projektových rizik a jejich mitigace

26. ledna 2017
Na co se chcete zeptat před převzetím projektu, který je v problémech nebo bez dokumentace?

2. března 2017
Specifika projektů v rychle rostoucí firmě